Singer Thomas Meglioranza talks about his performance at the 2013 Spoleto Festival USA, as part of the Intermezzi series.

Advertisements

Thomas Meglioranza: Intermezzi Preview